Wrocław
Wrocławski sektor IT ma szansę znacząco wyróżnić się w skali kraju i Europy Środkowej. W marcu na jednej z wrocławskich uczelni jako pierwsze w Polsce zostanie uruchomione laboratorium SAP Next-Gen. Dzięki temu możliwe będzie kształcenie stale poszukiwanych na rynku pracy specjalistów SAP, a przedsiębiorcy będą mogli realizować innowacyjne, dedykowane dla swoich potrzeb rozwiązania z zakresu zarządzania zasobami.

3 miesięcy temu

Eksperci WSB
Doradca zawodowy, Pedagog-Terapeuta
. O ekspercie
. Ukończył jednolite studia magisterskie z zakresu terapii pedagogicznej i poradnictwa zawodowego oraz studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada doświadczenie w zakresie pracy z ludźmi o szerokim

3 miesięcy temu

Chorzów/Katowice
Już 9 marca w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie odbędzie się spotkanie pt. „Zarządzanie procesami w Firmie-Idei – koncepcje metodyczne i rozwiązania praktyczne”. O Firmie-Idei jako nowym modelu biznesu opartego na wartościach i relacjach społecznych będą rozmawiać ekonomiści oraz przedsiębiorcy. W dyskusji weźmie udział gość specjalny - prof. Jerzy Hausner.

3 miesięcy temu

Eksperci WSB
Ekspert z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zarządzania uczelnią.
. O ekspercie
. Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca, dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Naukowo zajmuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR).

3 miesięcy temu

Eksperci WSB
komunikacja społeczna, komunikacja interpersonalna, mediacje, Public Relations, Prawo Prasowe, komunikacja kryzysowa
. O ekspercie
. Dr nauk prawnych, prawnik, politolog, specjalista ds. public relations, dziennikarz, wykładowca akademicki – WSB we Wrocławiu Wydz

3 miesięcy temu

Eksperci WSB
Specjalizuje się w zarządzaniu, w zagadnieniach komunikacji interpersonalnej, negocjacji, asertywności, zarządzaniu stresem, wypalenia zawodowego, pracy z emocjami.
. O ekspercie
. Jest trenerką i konsultantką ILLUSTRO, psychologiem pracy i organizacji, doradcą k

3 miesięcy temu

Eksperci WSB
Pedagog terapeuta, rewalidator i doradca zawodowy.
. O ekspercie
. Absolwent studiów magisterskich na kierunku Pedagogika spec. opieka, profilaktyka i terapia niedostosowania społecznego na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studiów na kierunku Pedagogika opiekuńc

3 miesięcy temu

Wrocław
W dzieciństwie pewnie nie raz słyszeliśmy od rodziców i nauczycieli o leniu na tapczanie. W naszej kulturze bardzo długo lenistwo było uosobieniem nieróbstwa i najgorszych cnót, co znajduje potwierdzenie również w kościele katolickim, postrzegającym lenistwo jako jeden z grzechów głównych. Pewnie nie bez przyczyny z lenistwem mamy skojarzenia negatywne. Ale, czy w kontekście „pędzącego” świata nie warto spojrzeć na lenistwo w innym, bardziej pozytywnym świetle?

3 miesięcy temu

Eksperci WSB
Ekspert z zakresu ekonomii czasu wolnego, turystyki i ekonomii behawioralnej. 
. O ekspercie
. Doktor ekonomii i doktor nauk o kulturze fizycznej, pracownik  naukowo-dydaktyczny,  autor 152 publikacji naukowych - w tym 8 książek i  12 artykułów z tzw. listy filad

3 miesięcy temu

Eksperci WSB
Ekspert z obszaru finansów, analiz ekonomicznych, rynków finansowych, zarządzania finansami publicznymi.
. O ekspercie
. Rafał Parvi jest doktorem ekonomii, Asystentem na Wydziale Rachunkowości w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, starszym asystentem na wydz

3 miesięcy temu

3
4
5
6
7
8
9