Powrót
Klauzula RODO
Współadministratorami danych osobowych są Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 29-31, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, przy ul. Powstańców Wlkp 5, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 238A, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, przy ul. Młodzieżowej 31a, zwane dalej WSB.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach przekazywania informacji prasowych oraz w związku z działalnością PR Administratorów Danych i ich współpracy z dziennikarzami.
Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody na przetwarzanie bądź do czasu zakończenia współpracy z osobą której dane dotyczą. Administrator danych może jednak zachować ograniczoną część danych w celu wykazania zgodności z przepisami.
Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące w Administratorem Danych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w WSB: iod@wsb.pl. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Powrót