Eksperci WSB
Ekspert w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Podinspektor policji w stanie spoczynku, jako ekspert interesuje się policją i jej organizacją, więziami społecznymi wśród policjantów oraz taktyką akcji poszukiwawczych.

17 stycznia 2022

Eksperci WSB
Ekspert z zakresu kształtowania kompetencji przywódczych oraz nowoczesnej logistyki i bezpieczeństwa.

3 marca 2021