21 marca Światowym Dniem Zespołu Downa

Artykuł prasowy

21 marca Światowym Dniem Zespołu Downa

Opublikowany

Szacuje się, że w Polsce żyje około sześćdziesiąt tysięcy osób z zespołem Downa. Przyczyną tego schorzenia jest obecność u człowieka dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze. Stąd Europejskie Stowarzyszenie Zespołu Downa nieprzypadkowo wybrało datę 21 marca (21.03) na obchody Światowego Dnia Zespołu Downa. Jak przebiega rozwój dziecka z zespołem Downa? W jaki sposób rodzice i nauczyciele mogą wspomóc go w procesie edukacji? Wyjaśnia Iwona Łukasiewicz - pedagog specjalny, menedżer kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie i Katowicach.

Zespół Downa to wada genetyczna, powodująca u chorego dziecka różnego rodzaju zaburzenia. Oprócz charakterystycznych cech zewnętrznych, m.in. niskiego wzrostu, krępej budowy ciała, skośnie ustawionych oczu czy spłaszczonego czubka nosa, u większości osób (ok. 85%) występuje niepełnosprawność intelektualna.

Dlatego też dzieci obarczone tym schorzeniem rozwijają się wolniej niż ich zdrowi rówieśnicy. Mają mniejsze zdolności poznawcze, a ich zaburzenia rozwojowe manifestują się głównie jako skłonność do zawężonego myślenia, naiwność, trudności w adaptacji społecznej. Ponadto uczą się wolniej, mają problemy ze złożonym rozumowaniem i osądem. Szczególne trudności wynikają z opóźnionego rozwoju mowy i wad wymowy.

Iwona Łukasiewicz, pedagog specjalny, Wyższa Szkoła Bankowa

Dzieci z zespołem Downa mogą mieć problem z osiąganiem wymagań szkolnych, stawianych już na początkowym etapie nauki. Podobnie jak uczniowie z innymi schorzeniami czy deficytami rozwojowymi, wymagają odpowiedniego wspierania rozwoju, w tym zwłaszcza ciągłej rehabilitacji ruchowej, usprawniania funkcji poznawczych (pamięci, koncentracji), pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz terapii logopedycznej. Iwona Łukasiewicz z Wyższej Szkoły Bankowej przyznaje:

Regularna i intensywna stymulacja ruchowa, wielozmysłowa może dać bardzo dobre efekty. Im intensywniejsza rehabilitacja dziecka z zespołem Downa, tym większa szansa na poprawę jakości jego życia i osiągnięcie jego potencjalnych możliwości.

Kształcenie specjalne dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami (wymienionymi w przepisach Ministra Edukacji Narodowej), w tym z zespołem Downa, organizowane jest w szkołach wszystkich typów: ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. Wybór odpowiedniej dla dziecka placówki winien być dokonany stosownie do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Jeśli dziecko z zespołem Downa ma niewielki deficyt intelektualny (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim), z pewnością będzie miało szansę na edukację w placówce integracyjnej, a nawet ogólnodostępnej, gdzie będzie uczestnikiem tak promowanej w ostatnich latach w Polsce „edukacji włączającej”. Natomiast, jeśli dotknął dziecko głębszy deficyt intelektualny (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym albo nawet znacznym), warto zaplanować jego edukację w placówce kształcenia specjalnego, w której możliwości dostosowania planu nauczania, programu oraz metod i technik pracy do możliwości psychofizycznych dziecka, będą największe.

Iwona Łukasiewicz, pedagog specjalny, Wyższa Szkoła Bankowa

Zespół Downa jest nieuleczalny. Terapia osób z tym schorzeniem polega głównie na leczeniu współwystępujących chorób somatycznych, gdyż często borykają się z wiotkością mięśni, wadami wrodzonymi serca i układu krążenia, chorobami tarczycy, refluksem żołądkowo-przełykowym czy nawracającymi infekcjami ucha. Istotna jest także rehabilitacja, która ma na celu poprawę komfortu ich życia i umożliwienie wykonywania podstawowych czynności. Przebieg leczenia i terapii jest uzależniony od rodzaju i stopnia nasilenia objawów. Ekspert Wyższej Szkoły Bankowej - Iwona Łukasiewicz mówi:

Działania zainicjowane już we wczesnym dzieciństwie, w trakcie tzw. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także prawidłowa opieka lekarska, akceptacja i zaangażowanie rodziny mają decydujący wpływ na ostateczny stopień rozwoju oraz komfort życia dziecka z zespołem Downa.

Możliwości intelektualne i rozwój społeczny osób z zespołem Downa w dużej mierze mogą być kształtowane przez warunki środowiskowe, takie jak atmosfera wychowawcza w domu, staranna opieka rodziców, dostęp do skutecznej rehabilitacji i różnego rodzaju terapii, specjalna pomoc pedagogiczna.

U osób z zespołem Downa istnieją pewne fizjologiczne i genetyczne ograniczenia, które trudno pokonać. Jednak należy pamiętać, że osoba z zespołem Downa, podobnie jak każdy człowiek, może rozwijać się przez całe życie, osiągając coraz wyższy poziom samodzielności oraz kompetencji społecznych.

Iwona Łukasiewicz, pedagog specjalny, Wyższa Szkoła Bankowa

Jak przyznaje wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej - Iwona Łukasiewicz, w ciągu ostatnich dekad wzrosła nie tylko jakość opieki medycznej, ale także świadomość i kultura społeczeństwa, co przyczyniło się do poprawy edukacji specjalnej oraz dostępu do różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Rodzice i opiekunowie powinni liczyć się z tym, że przez całe życie ich dzieci, nawet metrykalnie dorosłe, niestety nie będą zdolne do samodzielnego życia, będą wymagały wydatnej pomocy i wsparcia. Jednak mogą one czerpać satysfakcję ze swojego życia, podejmując aktywność stosownie do indywidualnych możliwości i potrzeb.

Iwona Łukasiewicz - pedagog specjalny, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie i Katowicach, menedżer kierunku pedagogika.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

swiatowy_dzien_zespolu_downa_foto_poziom.jpg

grafika | 665 KB

Pobierz
iwona_lukasiewicz_wsb_chorzow_katowice_poziom.jpg

grafika | 2,96 MB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.