Eksperci WSB
Ekspert ds. doradztwa organizacyjnego i personalnego, wykładowca WSB w Opolu

5 stycznia 2021

Eksperci WSB
Ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kierowania, motywowania oraz wynagradzania pracowników.

6 sierpnia 2018

Eksperci WSB
Ekspert z zakresu zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania talentami. 

5 lutego 2018

Eksperci WSB
Ekspert w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i społecznej odpowiedzialności biznesu.

5 lutego 2018