Eksperci WSB
Specjalista z zakresu bezpieczeństwa danych, administracji i ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwo i higiena pracy.

13 kwietnia 2018

Eksperci WSB
Ekspert w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych. Mediator sądowy w postępowaniach karnych, cywilnych i administracyjnych.

5 lutego 2018