Chorzów/Katowice
Czy wiesz, że już kilkumiesięczne dziecko potrafi liczyć? To znaczy, odróżniać pojedynczy obiekt od takich samych obiektów występujących w liczbie mnogiej. Udowodniono również, że niemowlaki dokonują ocen społecznych – pozytywnie oceniają pomaganie, a utrudnianie – negat...

21 sierpnia 2019

Eksperci WSB
Ekspert z zakresu pedagogiki.

10 lipca 2019

Eksperci WSB
Ekspert z zakresu pedagogiki.

20 marca 2018