zarządzanie: dr Agnieszka Springer

Ekspert z zakresu zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania talentami. 
transport drogowy: dr Anna Orzeł

Ekspert z dziedziny logistyki, specjalizuje się w transporcie drogowym. 
bezpieczeństwo informacji: dr Dariusz Wasiak

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych. Mediator sądowy w postępowaniach karnych, cywilnych i administracyjnych.
marketing: dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. WSB we Wrocławiu

Ekspert z zakresu marketingu elektronicznego i e-commerce, specjalizuje się w badaniach i analizach rynkowych.
HR/fair trade: dr Katarzyna Kulig-Moskwa

Ekspert w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i społecznej odpowiedzialności biznesu.
finanse: dr Tomasz Kopyściański

Ekspert w zakresie ekonomii. Specjalizuje się w finansach publicznych, finansowaniu przedsiębiorstw oraz inwestycjach na rynku kryptowalut.
cyberbezpieczeństwo: Marcin Pieleszek

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa sieci komputerowych i technologii IT, specjalizuje się w bezpieczeństwie danych. 
gospodarka: prof. dr hab. Marian Noga

Ekspert w zakresie ekonomii i gospodarki, specjalizuje się w polityce fiskalnej i monetarnej.
Sylwia Michalska-Pyszny

Ekspert z zakresu psychologii zarządzania, coachingu i facylitacji. 
bezpieczeństwo wewnętrzne: dr Edward Pałka

Ekspert z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, polityki bezpieczeństwa i bezpieczeństwa państwa.
zarządzanie: dr Agnieszka Springer

Ekspert z zakresu zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania talentami. 
transport drogowy: dr Anna Orzeł

Ekspert z dziedziny logistyki, specjalizuje się w transporcie drogowym. 
bezpieczeństwo informacji: dr Dariusz Wasiak

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych. Mediator sądowy w postępowaniach karnych, cywilnych i administracyjnych.
marketing: dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. WSB we Wrocławiu

Ekspert z zakresu marketingu elektronicznego i e-commerce, specjalizuje się w badaniach i analizach rynkowych.
HR/fair trade: dr Katarzyna Kulig-Moskwa

Ekspert w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i społecznej odpowiedzialności biznesu.
finanse: dr Tomasz Kopyściański

Ekspert w zakresie ekonomii. Specjalizuje się w finansach publicznych, finansowaniu przedsiębiorstw oraz inwestycjach na rynku kryptowalut.
cyberbezpieczeństwo: Marcin Pieleszek

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa sieci komputerowych i technologii IT, specjalizuje się w bezpieczeństwie danych. 
gospodarka: prof. dr hab. Marian Noga

Ekspert w zakresie ekonomii i gospodarki, specjalizuje się w polityce fiskalnej i monetarnej.
Sylwia Michalska-Pyszny

Ekspert z zakresu psychologii zarządzania, coachingu i facylitacji. 
1
2
3
4
5
6
7