ochrona danych osobowych: dr Maciej Kawecki

Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,  Uniwersytetu w Sztokholmie oraz Uniwersytetu J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem.
szkolnictwo wyższe: Karol Cyrulik

Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Absolwent MBA, od kilkunastu lat zajmuje się zarządzeniem uczelniami niepublicznymi. Zrealizował trzy procesy przejęć niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Skupia się na silnych stronach zespołów, z którymi pracuje. Wspiera...
HR: Piotr T. Ruta

Trener, coach, konsultant, negocjator, doradca i mówca motywacyjny z 25 letnim doświadczeniem. Dyrektor HR i trener wewnętrzny. Wykładowca na Studiach Podyplomowych i MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i na jej Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie, oraz na Uniwersyte...
ekonomia: prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Ekonomista, prof. dr hab., specjalista w dziedzinie finansów i bankowości, były menedżer bankowy, autor kilkuset publikacji naukowych i publicystycznych, członek Komitetu Nauk o Finansach PAN(2007-2019), wykładowca i ekspert WSB w Szczecinie.
psychologia: Kamil Zieliński

Psycholog. Trener biznesu. Aktywny przedsiębiorca.
administracja/prawo: dr Aleksandra Makarucha

Prawnik. Urzędnik. Trener.
psychologia: dr Katarzyna Nosek - Komorowska

Psycholog, pedagog, doktor nauk społecznych z zakresu psychologii. Certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny oraz seksuolog kliniczny. Adiunkt i menedżer kierunku Psychologia i Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.
ekonomia: dr Michał Pronobis

Eksprt z dziedziny ekonomii. Tematyka związana z polityką pieniężną, kursami walutowymi oraz stopami procentowymi nie jest mu obca.
pedagogika: Jadwiga Gluźniewicz

Ekspert z zakresu pedagogiki.
bezpieczeństwo: dr Grzegorz Mathea

O Ekspercie
ochrona danych osobowych: dr Maciej Kawecki

Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,  Uniwersytetu w Sztokholmie oraz Uniwersytetu J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem.
szkolnictwo wyższe: Karol Cyrulik

Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Absolwent MBA, od kilkunastu lat zajmuje się zarządzeniem uczelniami niepublicznymi. Zrealizował trzy procesy przejęć niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Skupia się na silnych stronach zespołów, z którymi pracuje. Wspiera...
HR: Piotr T. Ruta

Trener, coach, konsultant, negocjator, doradca i mówca motywacyjny z 25 letnim doświadczeniem. Dyrektor HR i trener wewnętrzny. Wykładowca na Studiach Podyplomowych i MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i na jej Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie, oraz na Uniwersyte...
ekonomia: prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Ekonomista, prof. dr hab., specjalista w dziedzinie finansów i bankowości, były menedżer bankowy, autor kilkuset publikacji naukowych i publicystycznych, członek Komitetu Nauk o Finansach PAN(2007-2019), wykładowca i ekspert WSB w Szczecinie.
psychologia: Kamil Zieliński

Psycholog. Trener biznesu. Aktywny przedsiębiorca.
administracja/prawo: dr Aleksandra Makarucha

Prawnik. Urzędnik. Trener.
psychologia: dr Katarzyna Nosek - Komorowska

Psycholog, pedagog, doktor nauk społecznych z zakresu psychologii. Certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny oraz seksuolog kliniczny. Adiunkt i menedżer kierunku Psychologia i Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.
ekonomia: dr Michał Pronobis

Eksprt z dziedziny ekonomii. Tematyka związana z polityką pieniężną, kursami walutowymi oraz stopami procentowymi nie jest mu obca.
pedagogika: Jadwiga Gluźniewicz

Ekspert z zakresu pedagogiki.
2
3
4
5
6
7
8