Prof. nadzw. dr hab. Sławomir Jankiewicz

temu

Ekspert z zakresu energetyki, polityki gospodarczej i rynku pracy. . O ekspercie . Prof. WSB, dr hab., autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu: polityki gospodarczej, strategii i finansowania, restrukturyzacji i zarządzania wartością przedsi
Iwona Łukasiewicz

temu

Ekspert z zakresu pedagogiki.. Tematyka komentarzy eksperckich. Ekspert w mediach. Kupujemy zabawki dla dzieci, Nasze Miasto-Katowice. Jak wychowywać, uczyć i jak komunikować się z dzieckiem autystycznym, Dziennik Zachodni. Jesteś zainteresowany
dr Mirosław Ciesielski

temu

O ekspercie. Ekspert w dziedzinie innowacji i technologii finansowych fintech oraz funkcjonowania startup-ów. Artykuły w portalach: obserwatorfinansowy.pl; forsal.pl; fintek.pl Uczestnik wielu konferencji tematycznych. Doktorat z międzynarodowych stosunków ekonomicz
Tomasz Borkowski

temu

Doradca zawodowy, Pedagog-Terapeuta. O ekspercie. Ukończył jednolite studia magisterskie z zakresu terapii pedagogicznej i poradnictwa zawodowego oraz studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada doświadczenie w zakresie pracy z ludźmi o szerokim
dr Katarzyna Mizera

temu

Ekspert z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zarządzania uczelnią.. O ekspercie. Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca, dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Naukowo zajmuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR).
dr Ewa Kosowska-Korniak

temu

komunikacja społeczna, komunikacja interpersonalna, mediacje, Public Relations, Prawo Prasowe, komunikacja kryzysowa. O ekspercie. Dr nauk prawnych, prawnik, politolog, specjalista ds. public relations, dziennikarz, wykładowca akademicki – WSB we Wrocławiu Wydz
Natalia Kotas-Rippel

temu

Specjalizuje się w zarządzaniu, w zagadnieniach komunikacji interpersonalnej, negocjacji, asertywności, zarządzaniu stresem, wypalenia zawodowego, pracy z emocjami.. O ekspercie. Jest trenerką i konsultantką ILLUSTRO, psychologiem pracy i organizacji, doradcą k
Marcin Kuc

temu

Pedagog terapeuta, rewalidator i doradca zawodowy.. O ekspercie. Absolwent studiów magisterskich na kierunku Pedagogika spec. opieka, profilaktyka i terapia niedostosowania społecznego na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studiów na kierunku Pedagogika opiekuńc
dr Daniel Puciato

temu

Ekspert z zakresu ekonomii czasu wolnego, turystyki i ekonomii behawioralnej. . O ekspercie. Doktor ekonomii i doktor nauk o kulturze fizycznej, pracownik  naukowo-dydaktyczny,  autor 152 publikacji naukowych - w tym 8 książek i  12 artykułów z tzw. listy filad
Dr Hubert Stys

temu

Menedżer kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, działacz społeczny, autor i redaktor kilku tomów prac zbiorowych z zakresu historii XX wieku, stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej.
Prof. nadzw. dr hab. Sławomir Jankiewicz

temu

Ekspert z zakresu energetyki, polityki gospodarczej i rynku pracy. . O ekspercie . Prof. WSB, dr hab., autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu: polityki gospodarczej, strategii i finansowania, restrukturyzacji i zarządzania wartością przedsi
Iwona Łukasiewicz

temu

Ekspert z zakresu pedagogiki.. Tematyka komentarzy eksperckich. Ekspert w mediach. Kupujemy zabawki dla dzieci, Nasze Miasto-Katowice. Jak wychowywać, uczyć i jak komunikować się z dzieckiem autystycznym, Dziennik Zachodni. Jesteś zainteresowany
dr Mirosław Ciesielski

temu

O ekspercie. Ekspert w dziedzinie innowacji i technologii finansowych fintech oraz funkcjonowania startup-ów. Artykuły w portalach: obserwatorfinansowy.pl; forsal.pl; fintek.pl Uczestnik wielu konferencji tematycznych. Doktorat z międzynarodowych stosunków ekonomicz
Tomasz Borkowski

temu

Doradca zawodowy, Pedagog-Terapeuta. O ekspercie. Ukończył jednolite studia magisterskie z zakresu terapii pedagogicznej i poradnictwa zawodowego oraz studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada doświadczenie w zakresie pracy z ludźmi o szerokim
dr Katarzyna Mizera

temu

Ekspert z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zarządzania uczelnią.. O ekspercie. Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca, dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Naukowo zajmuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR).
dr Ewa Kosowska-Korniak

temu

komunikacja społeczna, komunikacja interpersonalna, mediacje, Public Relations, Prawo Prasowe, komunikacja kryzysowa. O ekspercie. Dr nauk prawnych, prawnik, politolog, specjalista ds. public relations, dziennikarz, wykładowca akademicki – WSB we Wrocławiu Wydz
Natalia Kotas-Rippel

temu

Specjalizuje się w zarządzaniu, w zagadnieniach komunikacji interpersonalnej, negocjacji, asertywności, zarządzaniu stresem, wypalenia zawodowego, pracy z emocjami.. O ekspercie. Jest trenerką i konsultantką ILLUSTRO, psychologiem pracy i organizacji, doradcą k
Marcin Kuc

temu

Pedagog terapeuta, rewalidator i doradca zawodowy.. O ekspercie. Absolwent studiów magisterskich na kierunku Pedagogika spec. opieka, profilaktyka i terapia niedostosowania społecznego na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studiów na kierunku Pedagogika opiekuńc
dr Daniel Puciato

temu

Ekspert z zakresu ekonomii czasu wolnego, turystyki i ekonomii behawioralnej. . O ekspercie. Doktor ekonomii i doktor nauk o kulturze fizycznej, pracownik  naukowo-dydaktyczny,  autor 152 publikacji naukowych - w tym 8 książek i  12 artykułów z tzw. listy filad
1
2
3
4
5
6