dr Robert Gawłowski

Prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Politolog i administratywista. Autor licznych artykułów naukowych i publicystycznych związanych z problematyką samorządu terytorialnego i zarządzania publicznego.
Magdalena Szul-Fryda

Ekspert w obszarze pedagogiki, oligofrenopedagogiki, pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
dr hab. Bolesław Goranczewski, prof. WSB

Ekspert w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania, restrukturyzacji przedsiębiorstw, systemów jakości, energetyki, ekonomii społecznej i polityki społeczno-gospodarczej.
Klaudia Skelnik

Specjalista z zakresu bezpieczeństwa danych,administracji i ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwo i higiena pracy.
dr Tomasz Marcysiak

socjolog, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy i w Toruniu. 
dr hab. Krzysztof Safin, prof. nadzw. WSB

Ekspert w zakresie przedsiębiorczości oraz działalności firm sektora MSP ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości rodzinnej oraz aktywności ekonomicznej i przedsiębiorczości młodych ludzi.
Tomasz Wojtasiewicz

Ekspert w zakresie rynków kapitałowych, inwestycji giełdowych oraz alternatywnych form inwestowania. 
dr inż. Agnieszka Kurc-Lisiecka

Ekspert z zakresu inżynierii i logistyki produkcji, inżynierii materiałowej oraz zarządzania jakością.
Beata Adamczyk-Nowak

Ekspert z zakresu psychologii społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi.
dr Rafał Parvi

Ekspert z obszaru finansów, analiz ekonomicznych, rynków finansowych, zarządzania finansami publicznymi.
dr Robert Gawłowski

Prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Politolog i administratywista. Autor licznych artykułów naukowych i publicystycznych związanych z problematyką samorządu terytorialnego i zarządzania publicznego.
Magdalena Szul-Fryda

Ekspert w obszarze pedagogiki, oligofrenopedagogiki, pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
dr hab. Bolesław Goranczewski, prof. WSB

Ekspert w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania, restrukturyzacji przedsiębiorstw, systemów jakości, energetyki, ekonomii społecznej i polityki społeczno-gospodarczej.
Klaudia Skelnik

Specjalista z zakresu bezpieczeństwa danych,administracji i ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwo i higiena pracy.
dr Tomasz Marcysiak

socjolog, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy i w Toruniu. 
dr hab. Krzysztof Safin, prof. nadzw. WSB

Ekspert w zakresie przedsiębiorczości oraz działalności firm sektora MSP ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości rodzinnej oraz aktywności ekonomicznej i przedsiębiorczości młodych ludzi.
Tomasz Wojtasiewicz

Ekspert w zakresie rynków kapitałowych, inwestycji giełdowych oraz alternatywnych form inwestowania. 
dr inż. Agnieszka Kurc-Lisiecka

Ekspert z zakresu inżynierii i logistyki produkcji, inżynierii materiałowej oraz zarządzania jakością.
Beata Adamczyk-Nowak

Ekspert z zakresu psychologii społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi.
1
2
3
4
5
6
7
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.