psychologia: Alicja Żak-Łykus

Ekspert z zakresu psychologii biznesu, relacji interpersonalnych, rozwoju kompetencji pracowniczych, rozwoju osobistego.
psychologia w biznesie: Marek Gliwny

Trener z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu w środowisku międzynarodowym, w branży bankowej. Specjalizuje się w prowadzeniu projektów rozwojowych dla menedżerów i specjalistów z różnych branż. Konsultant w zakresie: zarządzania sprzedażą, komunikacji i negocjacji, ...
psychologia, psychologia społeczna: dr Justyna Kuświk

Ekspert w zakresie psychologii, psychologii społecznej i komunikacji interpersonalnej.
turystyka, marketing turystyczy, organizacja podróży: Justyna Dzięgiel

wykładowca WSB w Toruniu, przedsiębiorca, doradca z zakresu planowania i organizacji podróży, współautorka podkastów „Świat w punktach - podkast o organizacji dobrej podróży.”
zarządzanie bezpieczeństwem, prawo policyjne: dr hab. Grzegorz Pietrek, prof. WSB

Ekspert w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. Specjalizuje się w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych oraz zarządzaniu bezpieczeństwem imprez masowych.
przestępczość gospodarcza, kryminologia: dr Bożena Piątkowska

Ekspert w zakresie przestępczości gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw paliwowych.
zarządzanie i finanse: dr hab. Jacek Jaworski, prof. WSB

Ekspert w zakresie zarządzania i finansów przedsiębiorstw. Specjalizuje się w roli informacji w procesie podejmowania decyzji.
uczenie się i nauczanie języków obcych, neurodydaktyka: dr Anna Pol

Ekspert w zakresie nauczania języków obcych, specjalizuje się w aktywizujących i innowacyjnych metodach kształcenia językowego.
zarządzanie, HR, etykieta w biznesie: Inez Pomorska-Jarząb

O Ekspercie
psychologia: dr Agnieszka Gawor

Ekspert w dziedzinie psychologii - relacji międzyludzkich i rodzinnych, rozwoju osobistego, wychowania dzieci i młodzieży.
psychologia: Alicja Żak-Łykus

Ekspert z zakresu psychologii biznesu, relacji interpersonalnych, rozwoju kompetencji pracowniczych, rozwoju osobistego.
psychologia w biznesie: Marek Gliwny

Trener z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu w środowisku międzynarodowym, w branży bankowej. Specjalizuje się w prowadzeniu projektów rozwojowych dla menedżerów i specjalistów z różnych branż. Konsultant w zakresie: zarządzania sprzedażą, komunikacji i negocjacji, ...
psychologia, psychologia społeczna: dr Justyna Kuświk

Ekspert w zakresie psychologii, psychologii społecznej i komunikacji interpersonalnej.
turystyka, marketing turystyczy, organizacja podróży: Justyna Dzięgiel

wykładowca WSB w Toruniu, przedsiębiorca, doradca z zakresu planowania i organizacji podróży, współautorka podkastów „Świat w punktach - podkast o organizacji dobrej podróży.”
zarządzanie bezpieczeństwem, prawo policyjne: dr hab. Grzegorz Pietrek, prof. WSB

Ekspert w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. Specjalizuje się w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych oraz zarządzaniu bezpieczeństwem imprez masowych.
przestępczość gospodarcza, kryminologia: dr Bożena Piątkowska

Ekspert w zakresie przestępczości gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw paliwowych.
zarządzanie i finanse: dr hab. Jacek Jaworski, prof. WSB

Ekspert w zakresie zarządzania i finansów przedsiębiorstw. Specjalizuje się w roli informacji w procesie podejmowania decyzji.
uczenie się i nauczanie języków obcych, neurodydaktyka: dr Anna Pol

Ekspert w zakresie nauczania języków obcych, specjalizuje się w aktywizujących i innowacyjnych metodach kształcenia językowego.
zarządzanie, HR, etykieta w biznesie: Inez Pomorska-Jarząb

O Ekspercie
1
2
3
4
5
6
7