Dr Joanna Nieżurawska - Zając

temu

Ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kierowania, motywowania oraz wynagradzania pracowników.
dr Rafał Parvi

temu

Ekspert z obszaru finansów, analiz ekonomicznych, rynków finansowych, zarządzania finansami publicznymi.. O ekspercie. Rafał Parvi jest doktorem ekonomii, Asystentem na Wydziale Rachunkowości w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, starszym asystentem na wydz
dr Robert Gawłowski

temu

Prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Politolog i administratywista. Autor licznych artykułów naukowych i publicystycznych związanych z problematyką samorządu terytorialnego i zarządzania publicznego.. O EkspercieAbsolwent Wydziału Politologii i Studiów M
dr Jolanta Bodzianny

temu

specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.. O ekspercie. Wykładowca Stowarzyszenia księgowych w Polsce i PTE „PETEKS” Prowadzi szkolenia dla praktyków – kandydatów na samodzielnych i głównych księgowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w
Magdalena Szul-Fryda

temu

Ekspert w obszarze pedagogiki, oligofrenopedagogiki, pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. O ekspercie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i w Opolu, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika - edu
dr Bolesław Goranczewski

temu

Ekspert w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania, restrukturyzacji przedsiębiorstw, systemów jakości, energetyki, ekonomii społecznej i polityki społeczno-gospodarczej.. O ekspercie. Dr Bolesław Goranczewski to ekspert w zakresie znormalizowanych system
dr Bogdan Tomaszek

temu

Ekspert w obszarze wsparcia biznesu, zarządzania przedsiębiorstwem i marketingu politycznego.. O ekspercie. Dr Bogdan Tomaszek jest doktorem nauk technicznych, doradcą KSU PARP w zakresie innowacji, egzamin państwowy dla kandydatów i członków Rad Nadzorczych sp
Klaudia Skelnik

temu

Menedżer kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, wykładowa, szkoleniowiec, opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji w WSB.. O Espercie. Mgr politologii o specjalizacji ustrojowo-samorządowej, posiadająca podyplomowe wykszta
dr Tomasz Marcysiak

temu

socjolog, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy i w Toruniu. 
dr Joanna Wieprow

temu

Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw, finansach behawioralnych, bankowości oraz pozyskiwaniu funduszy unijnych. W obszarze jej zainteresowań naukowych są również inwestycje alternatywne oraz społeczna odpowiedzialność inwestycyjna.. O Ekspercie. Doktor
Dr Joanna Nieżurawska - Zając

temu

Ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kierowania, motywowania oraz wynagradzania pracowników.
dr Rafał Parvi

temu

Ekspert z obszaru finansów, analiz ekonomicznych, rynków finansowych, zarządzania finansami publicznymi.. O ekspercie. Rafał Parvi jest doktorem ekonomii, Asystentem na Wydziale Rachunkowości w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, starszym asystentem na wydz
dr Robert Gawłowski

temu

Prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Politolog i administratywista. Autor licznych artykułów naukowych i publicystycznych związanych z problematyką samorządu terytorialnego i zarządzania publicznego.. O EkspercieAbsolwent Wydziału Politologii i Studiów M
dr Jolanta Bodzianny

temu

specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.. O ekspercie. Wykładowca Stowarzyszenia księgowych w Polsce i PTE „PETEKS” Prowadzi szkolenia dla praktyków – kandydatów na samodzielnych i głównych księgowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w
Magdalena Szul-Fryda

temu

Ekspert w obszarze pedagogiki, oligofrenopedagogiki, pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. O ekspercie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i w Opolu, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika - edu
dr Bolesław Goranczewski

temu

Ekspert w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania, restrukturyzacji przedsiębiorstw, systemów jakości, energetyki, ekonomii społecznej i polityki społeczno-gospodarczej.. O ekspercie. Dr Bolesław Goranczewski to ekspert w zakresie znormalizowanych system
dr Bogdan Tomaszek

temu

Ekspert w obszarze wsparcia biznesu, zarządzania przedsiębiorstwem i marketingu politycznego.. O ekspercie. Dr Bogdan Tomaszek jest doktorem nauk technicznych, doradcą KSU PARP w zakresie innowacji, egzamin państwowy dla kandydatów i członków Rad Nadzorczych sp
Klaudia Skelnik

temu

Menedżer kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, wykładowa, szkoleniowiec, opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji w WSB.. O Espercie. Mgr politologii o specjalizacji ustrojowo-samorządowej, posiadająca podyplomowe wykszta
dr Tomasz Marcysiak

temu

socjolog, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy i w Toruniu. 
1
2
3
4
5
6
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.