dr Andrzej Kołłątaj

Specjalizuje się w szeroko pojętej tematyce związanej z filologią angielską i jej zastosowaniem w biznesie.
dr Joanna Wieprow

Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw, finansach behawioralnych, bankowości oraz pozyskiwaniu funduszy unijnych. W obszarze jej zainteresowań naukowych są również inwestycje alternatywne oraz społeczna odpowiedzialność inwestycyjna.
Dr Joanna Nieżurawska - Zając

Ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kierowania, motywowania oraz wynagradzania pracowników.
dr Rafał Parvi

Ekspert z obszaru finansów, analiz ekonomicznych, rynków finansowych, zarządzania finansami publicznymi.
dr Robert Gawłowski

Prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Politolog i administratywista. Autor licznych artykułów naukowych i publicystycznych związanych z problematyką samorządu terytorialnego i zarządzania publicznego.
dr Jolanta Bodzianny

specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
Magdalena Szul-Fryda

Ekspert w obszarze pedagogiki, oligofrenopedagogiki, pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
dr Bolesław Goranczewski

Ekspert w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania, restrukturyzacji przedsiębiorstw, systemów jakości, energetyki, ekonomii społecznej i polityki społeczno-gospodarczej.
dr Bogdan Tomaszek

Ekspert w obszarze wsparcia biznesu, zarządzania przedsiębiorstwem i marketingu politycznego.
prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski

Zajmuje się problematyką zarządzania projektami informatycznymi i stosowaniem metod inteligentnych (modeli rozmytych i sieci neuronowych) dla Internet of Things i Smart Cities.
dr Andrzej Kołłątaj

Specjalizuje się w szeroko pojętej tematyce związanej z filologią angielską i jej zastosowaniem w biznesie.
dr Joanna Wieprow

Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw, finansach behawioralnych, bankowości oraz pozyskiwaniu funduszy unijnych. W obszarze jej zainteresowań naukowych są również inwestycje alternatywne oraz społeczna odpowiedzialność inwestycyjna.
Dr Joanna Nieżurawska - Zając

Ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kierowania, motywowania oraz wynagradzania pracowników.
dr Rafał Parvi

Ekspert z obszaru finansów, analiz ekonomicznych, rynków finansowych, zarządzania finansami publicznymi.
dr Robert Gawłowski

Prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Politolog i administratywista. Autor licznych artykułów naukowych i publicystycznych związanych z problematyką samorządu terytorialnego i zarządzania publicznego.
dr Jolanta Bodzianny

specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
Magdalena Szul-Fryda

Ekspert w obszarze pedagogiki, oligofrenopedagogiki, pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
dr Bolesław Goranczewski

Ekspert w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania, restrukturyzacji przedsiębiorstw, systemów jakości, energetyki, ekonomii społecznej i polityki społeczno-gospodarczej.
dr Bogdan Tomaszek

Ekspert w obszarze wsparcia biznesu, zarządzania przedsiębiorstwem i marketingu politycznego.
1
2
3
4
5
6
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.