Politologia, bezpieczeństwo państwa: dr Łukasz Gajewski