Inauguracja Roku Akademickiego w świecie technologii
Kopiuj tekst

Inauguracja Roku Akademickiego w świecie technologii

Rewolucja, przemysł i współczesne wyzwania nauki. Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu rozpoczyna kolejny rok akademicki w świecie Przemysłu 4.0.

Inauguracja Roku Akademickiego to ważne i symboliczne spotkanie dydaktyków, studentów, pracowników i zaproszonych gości uczelni, mające podkreślić rozpoczęcie kolejnego roku pracy i nauki. Uroczystość jest także swoistym nowym otwarciem na wyzwania niesione przez świat otaczający mury akademickie. W Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, tegoroczna uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego odbędzie się we wtorek 9 października o godzinie 13:00.

WSB w Opolu jest uczelnią nie tylko przyjazną studentom pod względem organizacji toku studiów, ale przede wszystkim stawiającą na praktykę. Przy tworzeniu programów zajęć i organizowaniu staży, uczelnia współpracuje z firmami i instytucjami, których obszary działania związane są z kierunkami realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej studiów.

Zależy nam, by nasi absolwenci kończyli naukę nie tylko z wiedzą merytoryczną, ale także umiejętnością zastosowania jej w rzeczywistym świecie. Dlatego już w trakcie Inauguracji Roku Akademickiego chcemy odnieść się do co raz bardziej popularnego terminu Przemysłu 4.0.

Czwarta rewolucja przemysłowa – nazwana Przemysł 4.0 -  to szeroka koncepcja dotycząca wykorzystania automatyzacji, digitalizacji produkcji, systemów cyber – fizycznych, przetwarzania i wymiany danych  - głównie w celu zmiany sposobów wytwarzania

dr Anna Orzeł, menedżer kierunku logistyka inżynierska WSB w Opolu

WSB jest uczelnią przygotowującą do pracy w biznesie, nie tylko w „tradycyjnym” obszarze zarządzania, finansów i administracji, ale także logistyki inżynierskiej i inżynierii zarządzania. W tym roku opolska WSB rozpoczęło realizację ZINTEGROWANEGO PROJEKTU UCZELNI, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich, opartego na 3 filarach: INFORMATYZACJA, UMIĘDZYNARODOWIENIE, PRAKTYCZNOŚĆ.

„Zintregrowany Program Uczelni” realizowany w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ma na celu szersze dostosowanie procesów dydaktycznych i administracyjnych uczelni do oczekiwań rynku pracy. Zarówno w obszarze programów specjalności, jak również oczekiwań samych studentów i naszych pracowników co do infrastruktury i systemu zarządzania uczelnią. Dlatego postawiliśmy w projekcie na trzy obszary – informatyzację, umiędzynarodowienie oraz praktyczność. Na Wydziale Ekonomicznym w Opolu wrocławskiej WSB rozwijamy, dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich, ważne dla naszego regionu kierunki kształcenia, m.in. logistykę inżynierską i inżynierię zarządzania. Wierzę, że dzięki Zintegrowanemu Programowi Uczelni studenci będą mogli lepiej poszerzać swoje kompetencje, a nauka na naszej uczelni, która w zeszłym roku rozpoczęła drugą dekadę działalności edukacyjnej w Opolu, będzie dla nich tym atrakcyjniejsza

Małgorzata Jagusch, Wicekanclerz WSB we Wrocławiu

W ramach projektu, studenci będą więc mogli skorzystać z lepszego wyposażenia laboratoriów inżynierskich i infrastruktury uczelni, a także z dofinansowania czesnego na wybranych specjalnościach, zwłaszcza tych związanych z wyzwaniami stawianymi przez rzeczywistość i praktykę rynkową świata przemysłu.

Od cyfryzacji przedsiębiorstw, które prowadzą do  zmian w modelach biznesu i sposobach kształtowania relacji rynkowych – w zasadzie nie ma ucieczki. Przemysł 4.0 jest więc koniecznością dla przedsiębiorstw chcących brać udział w „grze” rynkowej. Ważne jest więc , aby tematykę tą zgłębiać, rozwijać oraz wrażać do programu nauczania studentów – którzy mają zostać Inżynierami 4.0., a więc osobami wykształconymi zarówno w twardym inżynierskim obszarze oraz w miękkim – w obszarze zarządzania.

dr Anna Orzeł

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej odbędzie się we wtorek 9 października w Auli WSB w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 72. Początek uroczystości o godz. 13:00.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.