Studia z dofinansowaniem UE – trwa rekrutacja we Wrocławiu

Ponad 200 miejsc na studia dofinansowane

Studia z dofinansowaniem UE – trwa rekrutacja we Wrocławiu

Opublikowany

W Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu można się zapisać na studia dofinansowane ze środków UE. Do wyboru są specjalności na kierunkach Logistyka inżynierska, Informatyka, Zarządzanie oraz Finanse i rachunkowość. To szansa na dużo tańsze studia, ale trzeba się spieszyć – liczba miejsc jest ograniczona.

Dofinansowanie studiów oznacza dla studenta mniejsze czesne i obniżenie kosztów nauki. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu może przyjąć jeszcze 200 nowych studentów, jednak żeby studiować taniej trzeba się pospieszyć. O dostaniu się na dofinansowany kierunek studiów decyduje kolejność zgłoszeń, rekrutacja trwa do 29 września br.

Na tych kierunkach możesz studiować taniej

Oferta dotyczy studiów I stopnia (licencjackie, inżynierskie) i II stopnia (magisterskie). W zależności od specjalności, do wyboru są studia dzienne oraz zaoczne w formie weekendowej i wieczorowej. Dofinansowaniem objęte są specjalności polskojęzyczne na kierunkach Logistyka inżynierska (I stopień), Informatyka (I stopień, licencjackie) oraz specjalności anglojęzyczne na kierunkach Zarządzanie (I stopień, licencjackie), Finanse i rachunkowość (II stopień, magisterskie).

Informatyka – studia licencjackie, czesne niższe o 1380 zł przez dwa lata studiów (690 zł mniej na II i 690 zł mniej na III roku studiów), specjalności do wyboru:
- Sieci, systemy i bezpieczeństwo IT (forma niestacjonarna – studia weekendowe),
- SAP – Zintegrowane systemy informatyczne (forma stacjonarna i niestacjonarna – studia weekendowe, wieczorowe),
- Tester oprogramowania (forma stacjonarna i niestacjonarna – studia weekendowe, wieczorowe),
- Programista aplikacji w chmurze (forma niestacjonarna – studia weekendowe, wieczorowe),
- Programowanie aplikacji VR/AR w Unity 3D (forma niestacjonarna – studia weekendowe).

Logistyka – studia inżynierskie, czesne niższe o 650 zł przez trzy lata studiów (260 zł mniej na II roku, 260 zł mniej na III roku i 130 zł mniej na IV roku studiów), specjalności do wyboru:
 - Inżynieria procesów transportowych (forma stacjonarna i niestacjonarna – studia weekendowe, wieczorowe),
- Inżynieria systemów logistycznych (forma niestacjonarna – studia weekendowe),
- Menedżer inżynierii procesów logistycznych (forma niestacjonarna – studia weekendowe, wieczorowe),
- Projektowanie i automatyzacja w magazynowaniu (forma niestacjonarna – studia weekendowe).

Zarządzanie – studia licencjackie, dofinansowaniem objęta jest specjalność Business Administration. Studia prowadzone są w języku angielskim w formie stacjonarnej. Obniżka w czesnym wynosi 4380 zł w ciągu dwóch lat studiów (2190 zł na II i 2190 zł na III roku studiów).

Finanse i rachunkowość – studia magisterskie, dofinansowaniem objęta jest specjalność Business Finance. Studia prowadzone są w języku angielskim w formie stacjonarnej. Obniżka w czesnym wynosi 4240 zł w ciągu dwóch lat studiów (2120 zł na I i 2120 zł na II roku studiów).

Czy bać się dofinansowania unijnego?

Osoby, które rozpoczną studia na specjalnościach objętych dofinansowaniem, nie muszą obawiać się dodatkowych zobowiązań ani formalności. Studia i obrona pracy dyplomowej będą przebiegać na takich samych warunkach, jak w przypadku specjalności nie objętych dofinansowaniem. Również w sytuacji rezygnacji ze studiów nie będzie konieczności zwracania pieniędzy. Mamy jednak nadzieję, że studenci wybierając studia z dofinansowaniem zrealizują pełny cykl kształcenia, łącznie z uzyskaniem dyplomu studiów wyższych

– mówi Anna Magnowska, Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Projektami w WSB we Wrocławiu.

Pieniądze to nie wszystko – student zyska więcej

Specjalności objęte dofinansowaniem nie są przypadkowe. Zostały wytypowane w ramach współpracy Uczelni z firmami i organizacjami aktywnie uczestniczącymi w życiu gospodarczym regionu i kształtującymi rynek pracy w Polsce.

Instytucje te współpracują z WSB we Wrocławiu w ramach Rad Biznesu – specjalnych organów doradczych powoływanych dla poszczególnych kierunków studiów. Zasiadają w nich przedstawiciele firm i organizacje, które cieszą się uznaniem w branży, są innowacyjne, wyznaczają trendy. To właśnie wspólnie z nimi Uczelnia wybrała do dofinansowania specjalności, na których absolwentów w perspektywie najbliższych lat można spodziewać się szczególnego zapotrzebowania na rynku pracy.

Dofinansowanie to nie wszystko, nasi studenci zyskają znacznie więcej. Po pierwsze będą studiować zgodnie ze zaktualizowanym programem kształcenia, w którego modernizacji uczestniczyli przedstawiciele Rad Biznesu. Oznacza to, że zdobyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności będą odpowiadały oczekiwaniom pracodawców. Po drugie, studenci będą uczyć się na nowoczesnym sprzęcie i oprogramowaniu, które zakupiliśmy uwzględniając rozwój technologii z jakich w najbliższych latach będą korzystać firmy. Dzięki temu znacząco zwiększy się szansa młodych ludzi na zdobycie atrakcyjnej pracy

– mówi Anna Magnowska, Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Projektami w WSB we Wrocławiu.

Dzięki pozyskanym środkom z Funduszy Europejskich WSB we Wrocławiu dokonała inwestycji w nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną – powstają nowe laboratoria informatyczne, zakupiono dodatkowe oprogramowanie i sprzęt, a także najnowszą literaturę przedmiotu. Wszystko to związane jest z realizacją programów kształcenia na specjalnościach objętych dofinansowaniem.

Utworzymy kilka nowych, bardzo nowoczesnych pracowni. Będzie to Laboratorium Internetu Rzeczy - Internet of Things (IoT), Laboratorium iMac oraz Laboratorium VR, czyli wirtualnej rzeczywistości (virtual reality). Studenci będą w nich mieli dostęp do nowych technologii, które bardzo szybko się rozwijają i mają coraz większy wpływ na naszą codzienność. Dla przykładu, rozwiązania z zakresu IoT znalazły zastosowanie w systemie zarządzania ruchem drogowym w Los Angeles, gdzie na ulicach miasta umieszczone są czujniki monitorujące ruch. Zbierają one dane i wysyłają je do systemu komputerowego, który kontroluje 4,5 tys. świateł i decyduje, jak pokierować ruchem w mieście, żeby rozładować korki. Właśnie opracowywania takich rozwiązań będziemy mogli uczyć studentów żeby w przyszłości ich pomysły i rozwiązania mogły tworzyć naszą rzeczywistość

- mówi Sebastian Sobczyk, Menedżer kierunku Informatyka w WSB we Wrocławiu.

Projekt WSB wart 15,4 mln zł

Dofinansowanie studiów możliwe jest dzięki projektowi „INFORMATYZACJA, UMIĘDZYNARODOWIENIE, PRAKTYCZNOŚĆ - filary Zintegrowanego Programu Uczelni w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu” o wartości 15 403 710,36 zł, którego realizacja rozpoczęła się 01.07.2018 i potrwa do 30.06.2022 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji o studiach dofinansowanych i zapisach dostępnych jest na stronie www.wsb.pl/wroclaw/ oraz na stronie projektu http://projekty.wsb.wroclaw.pl/Rekrutacja_ZPU.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Efs_1440x700_.jpg

grafika | 144 KB

Pobierz
Powiązane artykuły
Rusza rekrutacja na studia dofinansowane ze środków unijnych

temu

W lipcu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu rozpoczyna się rekrutacja na studia objęte dofinansowaniem ze środków Funduszy Europejskich. Oferta dotyczy kierunków Logistyka inżynierska i Informatyka oraz specjalności anglojęzycznych. Do wyboru są studia dzienne i zaoczne, liczba miejsc jest ograniczona.
Od pedagogiki przez zarządzanie po IT – rusza cykl bezpłatnych warsztatów

temu

Już we wrześniu odbędą się warsztaty Progress Days. To cztery dni spotkań z praktykami, którzy podzielą się unikalną wiedzą i doświadczeniem. Każdy dzień poświęcony został innemu obszarowi od HR-u przez IT, biznes po pedagogikę i edukację. Uczestnictwo jest bezpłatne.
Pierwsze w Polsce laboratorium SAP Next-Gen

temu

Wrocławski sektor IT ma szansę znacząco wyróżnić się w skali kraju i Europy Środkowej. W marcu na jednej z wrocławskich uczelni jako pierwsze w Polsce zostanie uruchomione laboratorium SAP Next-Gen. Dzięki temu możliwe będzie kształcenie stale poszukiwanych na rynku pracy specjalistów SAP, a przedsiębiorcy będą mogli realizować innowacyjne, dedykowane dla swoich potrzeb rozwiązania z zakresu zarządzania zasobami.
dr Joanna Wieprow

temu

Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw, finansach behawioralnych, bankowości oraz pozyskiwaniu funduszy unijnych. W obszarze jej zainteresowań naukowych są również inwestycje alternatywne oraz społeczna odpowiedzialność inwestycyjna.. O Ekspercie. Doktor
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.