Uroczyste zakończenie studiów
Uroczyste zakończenie studiów

Uroczyste zakończenie studiów

Opublikowany

Sobota 21 lipca pozostanie mile wspominaną datą dla wielu tegorocznych absolwentów WSB. Tego dnia w Auli Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów I stopnia - czyli studiów licencjackich i inżynierskich. 

W tegorocznej uroczystości wzięło udział niemal 70% absolwentów studiów I stopnia. Tak wysoka frekwencja bardzo nas cieszy, pokazuje bowiem przywiązanie studentów do uczelni i chęć świętowania akademickich uroczystości we wspólnocie z koleżankami i kolegami z grupy, wykładowcami i władzami.

Katarzyna Gierczycka, Rzecznik prasowy WSB w Opolu

Wręczenie dyplomów w Wyższej Szkole Bankowej ma uroczysty charakter, stąd tuż przed jej rozpoczęciem absolwenci zakładają togi i birety, by dodatkowo podkreślić akademickość wydarzenia. Następnie zajmują miejsca na Auli, gdzie oczekują na wyczytanie swojego nazwiska, by z rąk Dziekan WSB w Opolu odebrać dyplom – zwieńczenie kilku semestrów naukowej pracy. 

To symboliczny moment dla naszych absolwentów -  świadczy bowiem o zakończeniu pewnego etapu w życiu i osiągnięciu postawionego sobie kilka lat wcześniej celu.

Rzecznik prasowy WSB w Opolu

Kilkunastu absolwentów i absolwentek z najwyższymi wynikami w nauce odebrało podczas uroczystości specjalne wyróżnienie z rąk dr Katarzyny Mizery, Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu. Prócz studentów z najlepszymi ocenami, odznaczenia otrzymali także studenci, którzy w czasie nauki byli najsympatyczniejsi, najbardziej zaangażowani, najbardziej elokwentni, najbardziej pomocni i działający na rzecz społeczności, a także najczęściej udzielający się na rzecz uczelni.

Mamy w WSB w Opolu aktywny samorząd studencki i pełne pomysłów na rozwój koła naukowe. Wielu tegorocznych absolwentów chętnie udzielało się w działaniach realizowanych na uczelni i przez uczelnię. Wspierali rówieśników i swoich młodszych kolegów w realizacji zadań na wspólnej akademickiej drodze. Zaangażowanie i umiejętność współpracy to cechy, które procentować będą w przyszłości. Dlatego cieszy mnie, że w trakcie uroczystości wręczenia dyplomów mogliśmy dodatkowo uhonorować naszych aktywnych studentów

dr Anna Wawrzczak-Gazda, Prodziekan WSB w Opolu

Tradycyjnie już, uroczystość zakończyła się nieformalnie – czyli rzutem biretem, symbolizującym zakończenie pierwszego naukowego etapu. Już z dyplomem studiów I stopnia w dłoni, nasi absolwenci podpisali na zakończenie uroczystości pamiątkową tablicę, która pozostanie w murach WSB w Opolu.

Część nieformalna uroczystości odbyła się na uczelnianym patio, gdzie na absolwentów i ich gości czekał poczęstunek, piękna pogoda oraz rozmowy z koleżankami, kolegami i wykładowcami.

Część absolwentów od razu po uroczystości ustawiła się w kolejce do naszego Biura Rekrutacji, by dopełnić ostatnich formalności w procesie rekrutacji na studia magisterskie i tym samym znaleźć się w gronie studentów II stopnia. Jesteśmy dumni, że zdecydowali się kontynuować studia na swojej uczelni.

Rzecznik prasowy WSB w Opolu

Kopiuj tekst

Udostępnij