Rynek pracy w branży turystycznej

Rynek pracy w branży turystycznej

Turystyka jest istotnym, nieustannie rozwijającym się i dochodowym sektorem gospodarki  na całym świecie. Coraz bogatsi i bardziej wymagający turyści szukają nowych miejsc wypoczynku, nowych wrażeń, niestandardowych ofert. Polska, bogata w walory turystyczne i rekreacyjne w ostatnich latach wzbogaciła się o nowe regiony turystyczne. Świetnym przykładem poszukiwania przez turystów nowych kierunków są Bieszczady, niegdyś mało popularne z ograniczoną ofertą dla przyjezdnych, obecnie intensywnie odwiedzane przez turystów przez cały rok.
Niezmiennie od lat Pomorze Zachodnie dysponuje największą w kraju zróżnicowaną i stale rozbudowywaną bazą noclegową. Doskonałym przykładem jest stolica województwa- Szczecin, na terenie którego w najbliższym czasie powstanie pięć dużych hoteli należących do renomowanych sieci takich jak Hyatt czy Marriot. Wzrastający stopień zamożności społeczeństwa, w tym efekt działania programu 500+ oraz obserwowany wzrost zainteresowania ofertą ze strony obcokrajowców pozwalają na prognozowanie dalszego wzrostu wszystkich opisanych segmentów rynku turystycznego w regionie. Sprzyja temu opracowany i obecnie wdrażany program zwiększenia dostępności komunikacyjnej województwa, w tym poprawa infrastruktury drogowej, lotniczej i wodnej. Działaniem stymulującym rozwój sektora turystycznego, a także powstanie związanych z nim nowych miejsc pracy, są dotacje na rozwój turystyki w ramach działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach którego przedsiębiorcy mogą uzyskać do 4 milionów złotych dofinansowania inwestycji. Rozbudowa bazy turystycznej wymaga przygotowania do pracy odpowiednio wykształconej kadry. Należy również pamiętać  o aspektach związanych z bezpieczeństwem – jest to czynnik zachęcający do korzystania z polskiej oferty turystycznej przez obywateli naszego kraju, jak również odwiedzających Polskę turystów. Dynamiczny rozwój branży turystycznej oraz jej znaczenie dla gospodarki regionu pozwalają optymistycznie spoglądać w przyszłość, natomiast  pracującym na jej rzecz kadrom daje gwarancję stabilnego zatrudnienia. Wymagać  jednak będzie  ciągłego doskonalenia i podnoszenia posiadanych kwalifikacji. Tak zdefiniowanym potrzebom i wyzwaniom sektora turystycznego, są w stanie sprostać studia na kierunku Turystyka i Rekreacja Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie oferujące kształcenie w następujących specjalnościach: hotelarstwo, turystyka międzynarodowa, turystyka uzdrowiskowa, SPA & Wellness, zarządzanie gastronomią i dietetyką oraz bezpieczeństwo imprez masowych i turystycznych.

Dlaczego warto zainwestować swój czas w studia przygotowujące do pracy w sektorze turystyki?

Żyjemy w czasach automatyzacji i robotyzacji. Zgodnie z prognozami, w przeciągu kolejnych dziesięciu lat wiele zawodów zniknie z rynku pracy, ponieważ ludzie je wykonujący zostaną zastąpieni przez roboty oraz sztuczną inteligencję. Nie znikną jednak zawody wymagające tworzenia więzi międzyludzkich i interakcji człowiek-człowiek,  takie jak np. pielęgniarstwo, obsługa klienta, stanowiska w biznesie odpowiedzialne za utrzymywanie relacji z partnerami oraz zawody wykonujące prace kreatywne, w tym również te polegające na dostarczaniu pozytywnych doświadczeń, kreowaniu przyjaznej atmosfery – a takie właśnie są zawody związane z branżą turystyczną.
Zawodami niezagrożonymi automatyzacją, są zawody związane np. z filozofią Wellness i SPA, wypoczynkiem, rekreacją, animacją czasu wolnego, poprawą zdrowia i samopoczucia, rehabilitacją oraz opieką nad dziećmi i osobami starszymi czy też rozwojem kompetencji miękkich. Maszyny nie zastąpią również osób pracujących w zawodach związanych z planowaniem, w tym również tworzeniem ofert turystycznych, żywieniem, czy sprzedawaniem pozytywnych doświadczeń. Początki tej rewolucji w gospodarce i na rynku pracy można już obserwować w krajach zachodnich. Jednym z nowych zawodów rozwijających się tam w ostatnich czasach jest terapeuta rekreacyjny, który pomaga osiągać cele związane z poprawą zdrowia, stanu psychicznego czy relacji społecznych poprzez właściwy dobór różnego rodzaju aktywności wykonywanych przez osobę poddaną terapii. Tymi aktywnościami mogą być zajęcia ruchowe, malowanie czy wspólna gra na konsoli. Wszystkie te działania wykonywane systematycznie mają docelowo poprawić jakość życia uczestnika terapii.
Podsumowując, warto zdecydować się na zawód, który zapewni nam pracę na lata i nie zostanie wyparty przez programy czy urządzenia. Praca w przemyśle turystycznym i rekreacyjnym wymaga nawiązywania pozytywnych relacji i więzi międzyludzkich. Jej efektem końcowym jest dostarczanie klientom pozytywnych doświadczeń, a popyt na tego rodzaju usługi nigdy nie spadnie. Ponadto Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie to jedyna w regionie zachodniopomorskim uczelnia kształcąca kadry w trybie niestacjonarnym. Przyjazna i dysponująca doświadczeniem praktycznym kadra dydaktyczna wspiera i ukierunkowuje studentów na wybór specjalizacji branżowej zgodnie z ich oczekiwaniami i predyspozycjami. Wydział Ekonomiczny WSB w Szczecinie stwarza możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia w zakresie zarządzania
z możliwością wyboru specjalności o profilu turystycznym i jednoczesną realizacją wybranego kierunku z bogatej oferty studiów podyplomowych.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.