Zapraszamy na studia do Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu

Zapraszamy na studia do Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu

Opublikowany

Uczymy jak wykorzystywać wiedzę w rzeczywistym świecie – 27 marca Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu rozpoczęła rekrutację na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe i MBA.

Ofertę studiów tworzymy na podstawie potrzeb rynku pracy, a programy kształcenia powstają po konsultacjach z ekspertami w danej branży. To oni wiedzą najlepiej, jakie umiejętności musi nabyć student, aby w przyszłości ubiegać się o wymarzone stanowisko. Dzięki naszemu praktycznemu podejściu, wiedza, umiejętności i kompetencje zdobywane przez naszych studentów w pełni odpowiadają rzeczywistym potrzebom rynku pracy.

7 kierunków studiów i 27 specjalności na studiach I stopnia – wybierz swój kierunek rozwoju

Oferta studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu obejmuje szerokie spektrum kierunków i możliwości rozwoju. Poczynając od studiów I stopnia, gdzie nasz przyszły student może wybrać spośród 5 kierunków studiów licencjackich – administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, prawo w biznesie, zarządzanie, pedagogika – oraz 2 kierunków studiów inżynierskich – logistyka inżynierska i inżynieria zarządzania. Po wyborze kierunku, studenci mogą doprecyzować swoje naukowe wybory, decydując się na jedną z 27 specjalności związanych z wybraną ścieżką nauki. Co należy podkreślić, na poziomie studiów licencjackich i magisterskich, kandydaci WSB mają także do wyboru specjalności w w języku angielskim.

Zarządzanie – dwuletnie studia magisterskie, teraz również w wygodnej formule on-line

Na studiach magisterskich WSB wprowadza w tym roku nowy tryb studiowania do wyboru – prócz dotychczasowej ścieżki dwuletnich studiów magisterskich oraz możliwości połączenia studiów magisterskich z podyplomowymi i uzyskania dwóch dyplomów w ciągu dwóch lat nauki, od najbliższego roku akademickiego studenci WSB będą mogli wybrać również studia magisterskie w formule on-line. Ta formuła, w zależności od preferencji i możliwości studenta, pozwala mu wybrać uczestnictwo w tradycyjnych zajęciach lub korzystać w pełni z formy e-learningowej i pojawiać się na uczelni jedynie w wyznaczonym terminie egzaminów. To doskonały wybór dla osób, dla których pogodzenie studiów z pracą zawodową lub obowiązkami rodzinnymi było do tej pory dużym wyzwaniem i niejednokrotnie utrudniało naukę.

Studia podyplomowe w WSB – miejsce spotkań praktyków

Absolwenci, którzy ukończyli już studia licencjackie lub magisterskie dowolnej uczelni, a chcą poszerzać swoje zawodowe kompetencje, zdobywać wąskie kwalifikacje lub po prostu spróbować sił w innych branżach – mogą od 27 marca kontaktować się z Biurem Rekrutacji w Opolu. W tym roku w proponowanej ofercie znalazło się 37 kierunków studiów podyplomowych z obszarów zarządzania, psychologii, prawa, nieruchomości, finansów i rachunkowości, bezpieczeństwa, IT, pedagogiki, marketingu i HR.

MBA – studia dla profesjonalistów

Najwyższym poziomem edukacji biznesowej dla kadr zarządzających, która oferowana jest w opolskiej bankowej, są studia Master of Business Administration. To wyjątkowa ścieżka kształcenia nakierowana na rozwój, zdobycie nowych umiejętności oraz nawiązywanie kontaktów biznesowych i szerokie pole do wymiany doświadczeń.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.