przedsiębiorczość: dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB we Wrocławiu