zarządzanie zasobami ludzkimi: Dr Joanna Nieżurawska - Zając