Magdalena Szul-Fryda

Magdalena Szul-Fryda

Opublikowany

Ekspert w obszarze pedagogiki, oligofrenopedagogiki, pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

O ekspercie

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i w Opolu, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w WSB we Wrocławiu.
Pedagog, specjalistka w dziedzinie resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej i oligofrenopedagogiki, autorka licznych publikacji dotyczących problemu integracji,  wychowania, arteterapii.  
Posiada dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w edukacji integracyjnej i z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Związana z organizacjami pozarządowymi, szczególnie w zakresie wsparcia grup defaworyzowanych w kontekście społecznym, zawodowym i ekonomicznym. Propagatorka idei przedsiębiorczości społecznej. Twórczyni i realizatorka projektów unijnych w zakresie wsparcia społecznego i aktywizacji zawodowej grup defaworyzowanych, certyfikowany trener pracy osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, Członkini Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu oraz Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opolu, szczęśliwa mama Leny.

Tematyka komentarzy eksperckich

  • Profilaktyka zdrowia psychicznego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Problem niepełnosprawności w kontekście dyskryminacji i integracji
  • Wsparcie społeczne grup defaworyzowanych
  • Arteterapia
Jesteś zainteresowany współpracą z Ekspertem WSB? Skontaktuj się z nami.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.