dr Edward Pałka
dr Edward Pałka

WSB Poznań

dr Edward Pałka

Opublikowany

Ekspert z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, polityki bezpieczeństwa i bezpieczeństwa państwa.

O Ekspercie 

Dr Edward Pałka jest adiunktem w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Tytuł doktora nauk wojskowych z wyróżnieniem uzyskał w 2001 r. w Akademii Obrony Narodowej. Wieloletnie doświadczenie zdobywał w instytucjach i uczelniach Ministerstwa Obrony Narodowej, na stanowiskach dowódczych i naukowo-dydaktycznych. Pełnił funkcje m.in. specjalisty ds. obronnych i obrony cywilnej w organie samorządowym.

Tematyka komentarzy eksperckich 

  • organizacja bezpieczeństwa państwa 
  • polityka bezpieczeństwa
  • zarządzanie bezpieczeństwem
  • system obronności
  • mobilizacja i gromadzenie rezerw
  • funkcjonowanie systemu pozamilitarnego państwa
  • ochrona informacji, w tym danych osobowych

Ekspert w mediach

Jesteś zainteresowany współpracą z Ekspertem WSB?
Skontaktuj się z nami:

Kopiuj tekst

Udostępnij

dr inż. Agnieszka Kurc-Lisiecka

Ekspert z zakresu inżynierii i logistyki produkcji, inżynierii materiałowej oraz zarządzania jakością.
. O Ekspercie
. Ekspert zewnętrzny Ośrodka Innowacji  Naczelnej Organizacji Technicznej NOT. Członek Grupy Silesia SIMP - Stowarzyszenia Inżynierów i  Techników