Tomasz Borkowski

Tomasz Borkowski

Opublikowany

Doradca zawodowy, Pedagog-Terapeuta

O ekspercie

Ukończył jednolite studia magisterskie z zakresu terapii pedagogicznej i poradnictwa zawodowego oraz studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada doświadczenie w zakresie pracy z ludźmi o szerokim przekroju wiekowym, dawniej głownie w sferze działań pedagogicznych. Jest doradcą zawodowym, Pedagogiem-Terapeutą. Obecnie porusza się w obszarze zagadnień związanych z rynkiem zatrudnienia i budowaniem kariery zawodowej osób dorosłych oraz młodzieży.

Tematyka komentarzy eksperckich

  • psychologia rozwojowa człowieka
  • motywacja do pracy i wypalenie zawodowe
  • determinanty wpływające na wybór i rozwój ścieżki kariery zawodowej
  • holistyczne podejście do zagadnień rozwoju osobistego w sferze zawodowej oraz pozazawodowej

Ekspert w mediach

Jesteś zainteresowany współpracą z Ekspertem WSB?
Skontaktuj się z nami.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Kiedy na studia? Podpowiada doradca zawodowy

temu

Czasy, w których decyzja o rozpoczęciu studiów podejmowana była prawie wyłącznie bezpośrednio po maturze dawno już minęły. Wraz ze zmianami gospodarczymi i podążającym za nimi rynkiem pracy, dostępnych i realizowanych jest wiele modeli rozwoju kariery. Na przykład, kiedy decyzję o studiowaniu podejmuje się po kilkuletniej przerwie w edukacji, mając już niemałe doświadczenie zawodowe, a przede wszystkim pewne ukierunkowanie na rynku pracy. 
Magdalena Szul-Fryda

temu

Ekspert w obszarze pedagogiki, oligofrenopedagogiki, pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. O ekspercie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i w Opolu, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika - edu
dr Bolesław Goranczewski

temu

Ekspert w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania, restrukturyzacji przedsiębiorstw, systemów jakości, energetyki, ekonomii społecznej i polityki społeczno-gospodarczej.. O ekspercie. Dr Bolesław Goranczewski to ekspert w zakresie znormalizowanych system
dr Bogdan Tomaszek

temu

Ekspert w obszarze wsparcia biznesu, zarządzania przedsiębiorstwem i marketingu politycznego.. O ekspercie. Dr Bogdan Tomaszek jest doktorem nauk technicznych, doradcą KSU PARP w zakresie innowacji, egzamin państwowy dla kandydatów i członków Rad Nadzorczych sp

dr Ewa Kosowska-Korniak

komunikacja społeczna, komunikacja interpersonalna, mediacje, Public Relations, Prawo Prasowe, komunikacja kryzysowa
. O ekspercie
. Dr nauk prawnych, prawnik, politolog, specjalista ds. public relations, dziennikarz, wykładowca akademicki – WSB we Wrocławiu Wydz