Marcin Kuc

Marcin Kuc

Opublikowany

Pedagog terapeuta, rewalidator i doradca zawodowy.

O ekspercie

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Pedagogika spec. opieka, profilaktyka i terapia niedostosowania społecznego na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studiów na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią. Absolwent wielu kierunków studiów podyplomowych oraz specjalistycznych certyfikowanych szkoleń i kursów dla terapeutów, doradców zawodowych i coachów - tutorów. Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji – Sekcja Terapeutów Pedagogicznych we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Asystent przy standaryzacji narzędzi diagnostycznych w ogólnopolskim projekcie „Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym”, a także koordynator i lider Sieci Doradców Zawodowych w Świdnicy. Obecnie koordynator i trener z obszaru doradztwa zawodowego programu dla młodzieży UM Świdnica "Zostańcie z nami".  Nauczyciel, terapeuta, rewalidator i doradca zawodowy w wielu placówkach edukacyjnych w Świdnicy i okolicy, wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Opolu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu.
Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zaburzoną emocjonalnie a także w obszarze szeroko rozumianego doradztwa zawodowego, tutoringu ukierunkowanego dla dzieci i młodzieży.

Tematyka komentarzy eksperckich

  • Socjoterapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży
  • Rewalidacja i wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Doradztwo i poradnictwa edukacyjno-zawodowe w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych

Ekspert w mediach

Jesteś zainteresowany współpracą z Ekspertem WSB?
Skontaktuj się z nami.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.