zarządzanie: dr hab. Bolesław Goranczewski, prof. WSB