dr Daniel Puciato

dr Daniel Puciato

Opublikowany

Ekspert z zakresu ekonomii czasu wolnego, turystyki i ekonomii behawioralnej. 

O ekspercie

Doktor ekonomii i doktor nauk o kulturze fizycznej, pracownik  naukowo-dydaktyczny,  autor 152 publikacji naukowych - w tym 8 książek i  12 artykułów z tzw. listy filadelfijskiej, wykonawca w grancie naukowych  finansowanym ze środków NCN, członek komitetów naukowych czasopism:  „Central and Eastern European Journal of Management and Economics” i  „Sports Medicine and Rehabilitation”, biegły sądowy przy Sądzie  Okręgowym w Opolu, członek Rady Fundacji Convention Bureau –  Wrocław, ekspert programów operacyjnych POIR, POWER, POPW, RPO WD, RPO  WO, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ekspert w programach  rządowych FIO i ASOS. 

Tematyka komentarzy eksperckich

  • Zarządzanie strategiczne
  • Makroekonomia
  • Ekonomia behawioralna (m.in. szczęścia), informacji i instytucjonalna, jakość życia
  • Ekonomika turystyki (m.in. zawodności rynku turystycznego, lokalizacja hoteli, innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych)
  • Ekonomiczne aspekty czasu wolnego
  • Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania stylu życia osób w wieku produkcyjnym
  • Środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży

Ekspert w mediach

Jesteś zainteresowany współpracą z ekspertem? Skontaktuj się z nami.

Kopiuj tekst

Udostępnij

dr Katarzyna Mizera

Ekspert z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zarządzania uczelnią.
. O ekspercie
. Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca, dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Naukowo zajmuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR).