moralność, etyka biznesu, przywództwo, coaching i rozwój pracowników: dr hab. Piotr Olaf Żylicz, prof. WSB