zarządzanie bezpieczeństwem, prawo policyjne: dr hab. Grzegorz Pietrek, prof. WSB