przywództwo, zrównoważony rozwój, logistyka, bezpieczeństwo: dr hab. inż. Tomasz Smal, prof. WSB