przywództwo, nowoczesna logistyka i bezpieczeństwo: dr hab. inż. Tomasz Smal, prof. WSB